สินเชื่อบ้านกรุงไทย-กบข. เพื่อสมาชิกครั้งที่ 1

สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 4/2553 ที่ปทุมธานี มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย    "โครงการบ้านกรุงไทย-กบข.เพื่อสมาชิก ครั้งที่ 1" ดอกเบี้ยเดือนที่ 1-3 คงที่ 0 เปอร์เซ็นต์ โอ้โห..น่า่สนใจ
มีรายละเอียดย่อๆ ดังนี้ครับ
กลุ่มแรก  เป็นกลุ่มสมาชิก ที่หน่วยงานต้นสังกัด ทำ MOU กับธนาคารกรุงไทย ในโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ หรือ ดครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข.ไว้เดิม และหน่วยงานตกลงหักเงินได้ชำระหนี้ให้ธนาคาร(ก.ยุติธรรม มี MOU นี้ครับ ที่ตอนนี้กู้กรุงไทย 2 ล้านนั่นละครับ)
กลุ่มนี้ วงเงินกู้ 100 %
ปีแรกตั้งแต่เดือนที่ 1-3 ดอกเบี้ย 0 % เดือน ที่ 4-12 อยู่ที่ MLR- 4.20 % (ปัจจุบัน = 1.675%) เฉลี่ยทั้งปี =1.256% ต่อปี
ปีที่ 2 MLR-2.0%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR-0.5%
กลุุ่มที่สอง นอกเหนือจากกลุ่มที่ 1 แต่สมาชิก กบข. รับเงินได้ผ่านธนาคาร วงเงิน 70-100 %(ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์)
กลุ่มนี้
ปีที่ 1 คงที่ 1.75 %
ปีที่ 2 MLR-2.0 %
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR- 0.5 %
ติดต่อสอบถามได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ โทร.1551
เปรียบเทียบกับ    
โครงการบ้านออมสิน – กบข. เพื่อสมาชิก กบข.
Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit Add To Facebook Add To Yahoo Add To Yahoo

0 ความคิดเห็น:

Related Posts with Thumbnails
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้
eXTReMe Tracker