แบบ5300

แบบ5300 
แบบขอรับเบี้ยหวัด บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือ เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ได้เลยครับ
การกรอกแบบฟอร์ม5300
1. หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม
2. วัน เดือน ปี ให้กรอกเป็นตัวเลขตามปีปฎิทิน
3. กรณีทหารที่บรรจุครั้งแรกเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน ภายหลังได้รับการแต่งตั้งยศเป็นทหารชั้นประทวนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณ
วันสิ้นสุดการรับเบี้ยหวัด
4. กรณีขอรับเบี้ยหวัด
     ร้องขอ หมายถึง ร้องขอเข้ากองประจำการ
     ไม่ร้องขอ หมายถึง เข้ารับราชการตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร ฯ
5. จบการศึกษาในช่องอื่นๆ หมายถึง ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดใน 1- 5
6. กรณีขอรับทางส่วนกลาง ให้ระบุส่วนราชการเจ้าสังกัดระดับกรม และรหัสหน่วยงาน
     กรณีขอรับทางส่วนภูมิภาค ให้ระบุจังหวัดที่ขอรับเงิน และรหัสจังหวัด รวมทั้งระบุชื่อหน่วยงานผู้เบิกด้วย
      
 

Stumble This Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit Add To Facebook Add To Yahoo Add To Yahoo

0 ความคิดเห็น:

Related Posts with Thumbnails
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้
eXTReMe Tracker